İçeriğe geç

Thermomac Su Banyosu Tamiri

Thermomac Su Banyosu Tamiri için bize buradan ulaşabilirsiniz.

Su Banyosu Tamiri ve diğer markalar;

Elektromag Jsr Test Termal Isolab Memmert

Nükleon Bıobase Thermo Precision Thermomac

Mikrotest Jeotest Utest

Thermomac Su Banyosu Tamiri için bize buradan ulaşabilirsiniz.

Su Banyosunda İnkübasyon;

İnkübasyon işleminde kullanılacak su banyolarının istenilen sıcaklık aralığında hassas
çalışabilen termostatlı veya sıcaklığın homojen dağılımını sağlayacak şekilde karıştırma
düzeneğinin olması gereklidir. Su banyoları oda sıcaklığı ile 100°C aralığında çalışır.

İnkübasyonda dikkat edilecek hususlar aşağıda verilmiştir.
 İstenilen inkübasyon sıcaklığı veya süresi ile anaeroblar için gaz atmosferine
uyulmalıdır. Bu amaçla inkübatör sıcaklığı minimum – maksimum termometre
ile kontrol edilmelidir.

 Özellikle 37 oC ve daha yukarıdaki sıcaklıklarda yapılan inkübasyonlar da petri

kutuları tabanları üstte, kapakları altta olacak şekilde (ters çevrilerek)
inkübatöre konulması gerekir. Yine bu sıcaklık derecelerindeki inkübasyonlar
da eğer süre 24 saatten fazla olacak ise inkübatöre en basit olarak içinde su olan
bir beher konularak petri kutularında yüzey kuruması önlenmelidir.
 Membran filtrasyon uygulamalarında ise petri kutuları kapakları üstte, tabanları
altta olacak şekilde (düz çevrilerek) inkübatöre konulmalıdır.
 İnkübatörde 6 ‘dan daha fazla cam petri kutusunun üst üste konulmamasına özen
gösterilmelidir. Bu değer plastik petri kutularında 8 ‘dir.
 İnkübatörde sıcaklık değişmelerinin en aza indirilmesi için kapağın gereksiz
yere açılmamasına özen gösterilmelidir.

 Petri kutularının mutfak tipi strech filme sarılarak ya da basitçe naylon torba
içinde inkübasyonu kurumayı kayda değer ölçüde önler. Bu uygulama, 45 oC’de
inkübe edilen Alicyclobacillus spp. gibi termofillerin analizinde çok daha fazla
gereklilik gösterir. Fekal koliform bakteri analizinde olduğu gibi dökme
yöntemi ile çalışılıyorsa petri kutusundaki örnek üzerine 15 ml kadar VRB Agar
dökülmesi, 2. kat olarak 7 veya 8 ml kadar besi yeri dökülmesi ile kuruma önemli
ölçüde engeller.
 Basit olarak, petri kutusu tartılır (dara), üzerine 12 veya 14 ml kadar PCA dökülür ve
bir kez daha tartar. İnkübasyon sonunda bu Petri kutusu bir kez daha tartılır.
Dara düşüldükten sonra inkübasyon öncesine göre %15 ağırlık kaybı, izin
verilen en üst ağırlık kaybı oranıdır. Daha fazla ağırlık kaybı varsa düzeltici
işlem uygulaması yapılmalıdır.
 Hem petri kutuları arasında hem inkübatörün duvarları arasında 2,5 cm boşluk
bırakılması gerekmektedir. Bu şekilde inkübatör içinde ısı dağılımı düzenli olur.

Thermomac Su Banyosu Tamiri veya Onarımı için bize ulaşabilirsiniz.

 

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Thermomac Su Banyosu Tamiri” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara