İçeriğe geç

Nıhon Kohden Hastabaşı Monitör Cihazı Tamiri

Nıhon Kohden Hastabaşı Monitör Cihazı Tamiri için bize buradan ulaşabilirsiniz.

Nıhon Kohden Hastabaşı Monitör Cihazı Tamiri ve diğer markalar;

Huntleigh Edan Petaş Firstmed BLT Votem Comen

Contec Drager Goldway Ge Phılıps Datascope Schıller

Plusmed Nıhon Kohden Mesa Bistos Eretna Acendıs

Nıhon Kohden Hastabaşı Monitör Cihazı Tamiri için bize buradan ulaşabilirsiniz.

Hasta başı monitörlerde (HBM) şu parametreleri görüntülemek mümkündür:

EKG veya Solunum, ısı,
NIBP (Non İnvasive Blood Pressure), oksijen saturasyonu(SpO2), iki kanal IBP veya İnvasive Blood
Pressure
Kan basıncı, dolaşım sistemi atardamarları içindeki kanın basıncıdır. İki şekilde ölçümü yapılır.
Direkt yani Invasive IBP Yöntem
Kan basıncı ölçümü, dolaşım sistemi hakkında çok değerli fizyolojik bilgiler elde edilmesini
sağlar. Kan damarları içine girilecek basınç ölçüm işlemine invasive ölçüm denir.
Ölçüm sırasında kan, transdüser sıvı sistemi aracılığıyla basınç yapar. Transdüserde elektrik
sinyaline çevrilen basınç değişiklikleri, cihazda değerlendirilerek sistolik, diastolik ve ortalama
basınçlar elde edilir. Transdüserin konumu kalbin düzeyiyle aşağı yukarı aynı olacak şekilde
ayarlanır. Bir kateter yardımıyla arter veya ven içerisinden basıncın ölçüleceği noktaya ulaşılır ve
ölçüm yapılır.

Endirekt yani NIBP Yöntem;

Endirekt ölçümler asıl ölçüm büyüklüğünden başka bir şey ölçülerek yapılan ölçümlerdir. Ölçme
doğruluğu bakımından çok iyi sonuçlar vermese de direkt ölçümlerin yapılmasının güç veya
tehlikeli olduğu durumlarda tercih edilmektedir. Bu ölçüm temel olarak atardamarın bir kaf
yardımı ile sıkılması veya bu sıkılmanın kan akımı üzerindeki etkilerinin gözlenmesiyle elde edilir.
Endirekt yöntemlerde kan basıncının ölçülmesinde tıkayıcı (kapayıcı veya “occlusive”) düzenler
kullanır. Çok yaygın kullanılan tıkayıcı düzen, kaf (kolluk veya “cuff”) adı verilen, içi hava ile
doldurulabilen, lastik bir torbadır. Hastanın yaşına göre çeşitli boyutlarda yapar.

Oksijen Saturasyonu (Kandaki O2 Oranı)

Oksijen saturasyonu kandaki oksijene bağlanmış hemoglobinin toplam hemoglobine oranı
olarak tanımlanır. Saturasyon palsoksimetri yöntemiyle ölçer. Bu ölçüm hemoglobinin oksijene
olan doygunluğunu yüzde olarak gösteren non-invasive bir ölçü yöntemidir. Pulsoksimetri
ölçümü yapan cihazlar, toplam hemoglobin ile oksi hemoglobinin iki ışık dalga boyundaki
soğurmalarının farkını ölçmektedir. Bir ışık kaynağı ile fotodedektör ile kanın rengini saptayarak
anlık oksijen saturasyon ölçümü yapar. İki tür hemoglobin arasındaki ayrımı yapmak için
soğurulmayı iki dalga boyunda ölçmek gerekir. Bunun için biri kırmızı (yaklaşık 660 nm) diğeri
infrared (yaklaşık 940 nm) olmak üzere farklı ışık yayan diod (led) içeren bir ışık kaynağı
kullanır. Ölçümün yapılacağı doku yatağının aksi tarafında bulunan foto dedektör farklı dalga
boylarını birbirinden ayrılması dolayısıyla cihaz herhangi bir zamanda fotodedektöre ulaşan
ışığın dalga boyunun ledin yaydığı ışığın dalga boyu ile aynı olduğunu varsayar. Cihazın içinde
bulunan mikro işlemci iki dalga boyunun soğrulma hesabından hemoglobinin oksijene
doygunluğunu hesaplar. Oksijen saturasyonu kırmızı /infrared soğrulma oranını saptar. Oksijen
saturasyonu (% SpO2) kandaki oksijene bağlanmış hemoglobinin toplam hemoglobine oranı
olarak tanımlanır.
% SpO2 = 100 * HbO2 / (Toplam hemoglobin)
Saturasyon pulsoksimetri yöntemi ile ölçer. Pulsoksimetri yöntemi, pulsoksimetri,
hemoglobinin (Hb) oksijene olan doygunluğunu yüzde değer olarak gösteren non-invasive bir
ölçüm yöntemidir.

Nıhon Kohden Hastabaşı Monitör Cihazı Tamiri veya Bakım Onarımı için bize buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer teknik servis hizmetlerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Medikal aksesuar veya ürünlerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Nıhon Kohden Hastabaşı Monitör Cihazı Tamiri” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara