İçeriğe geç

Inventıs Odyometre Cihazı Tamiri Bakım Onarımı

Inventıs Odyometre Cihazı Tamiri Bakım Onarımı için bize buradan ulaşabilirsiniz.

Inventıs Odyometre Cihazı Tamiri Bakım Onarımı ve diğer markalar;

Inventis Bell Plus Amplivox Oscilla Maico Otometrics Resonance Startek Grason Stadler

Inventıs Odyometre Cihazı Tamiri Bakım Onarımı için bize buradan ulaşabilirsiniz.

İşitme Testi bir diğer adıyla odyometri testi ne kadar ses işitebildiğimizi ölçer. Bir işitme testi, bir kişinin işitme duyusunun duyarlılığının değerlendirilmesini

sağlar ve çoğunlukla bir odyometre kullanan bir odyolog tarafından yapılır.

İşitme testinin sonuçları odyometrist ve kulak –  burun – boğaz doktoru tarafından değerlendirilir. İşitme kaybı ve bundan kaynaklanan tedavi gerektiren bir

durum söz konusu ise tekrardan uzman doktorunuzla görüşmenizi öneririz.

İşit­me kay­bı­nın ya­rat­tı­ğı sı­kın­tı­lar­dan en az et­kiy­le kur­tu­la­bil­mek için ön­ce­lik­le işit­me

kay­bı­nın er­ken be­lir­ti­le­ri­ni iyi göz­lem­le­me­miz ge­re­kir. Eğer aşa­ğı­da­ki işit­me kay­bı be­lir­ti­le­rin­den bi­ri­ni yaşıyorsanız

lüt­fen en kısa za­man­da bize ula­şın ve üc­ret­siz işit­me tes­ti­miz­den fay­da­la­na­rak işit­me­ni­zi kont­rol et­ti­rin.

Bi­riy­le ko­nu­şur­ken, size söy­le­dik­le­ri­ni sık sık tek­rar­la­ma­sı­nı is­ti­yor­sanız. Kapı ya da te­le­fon zi­li­ni her za­man çok net du­ya­mı­yor­su­nuz.

Ku­lak­la­rı­nız­da bir çın­la­ma ya da vı­zıl­da­ma du­yu­yor­su­nuz.

İşitme duyusu, yaşamımızın en temel özelliklerinden biridir, fakat kaybedilene kadar gerekli önemi göstermeyiz. Duyma İşitme kaybı yetişkinlerde konuşma ve anlama kabiliyetlerini bozmakla birlikte hayatımızda birçok iletişim engeline sebebiyet vermektedir. İşitme duyumuz ancak onu kaybetme korkusu ile karşı karşıya kaldığımızda hayati öneme sahip olur. Ama bu durumun farkına varmak onu korumanın ilk adımıdır.

Inventıs Odyometre Cihazı Tamiri Bakım Onarımı için bize buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer teknik servis hizmetlerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Medikal aksesuar veya ürünlerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Inventıs Odyometre Cihazı Tamiri Bakım Onarımı” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara